Om händelser i gränslandet

När jag slog upp Göteborgs-Posten på morgonen den 15 Maj 1996 och såg rubriken; ”Gränsfolket” Europas förenande kitt”, kände jag genast igen personer från Nössemark, som intervjuades av professor Anders Gustavsson.

Artikeln handlade om hur: ”Anders Gustafsson och hans forskarteam hjälper forskare ute Europa förstå vad nationsgränser och EU-gräns betyder i människors vardag”. Jag har haft förmånen att vara pastor en tid i den krets där Nössemark ingår, och eftersom min hustru Eivor varit anställd som kontorist på Nössemarks såg, blev det naturligt att vi bodde kvar i Dals-Ed i Dalsland, och jag kunde fortsätta mitt intresse för gränsfolket i Nössemark.

Jag fann en omfattande gemenskap mellan Sverige och Norge. Inte minst på det andliga området. Författaren Viktor Myrén, som själv är från Nössemark, har i en mycket berömd trilogi i böckerna: ”Mästaren vid Gränsen” ”De goda fotspåren” och ”Det förlovade landet” skildrat folklivet i gränslandet.

Det mynnade ut i att jag skrev boken: ”Frid på jorden. Fred i Norden”, som dokumenterar tiden före 1905 (unionsupplösningen) och fram till och med krigstiden 1940-1945. Och om hur bl.a. den andliga gemenskapen mellan folken kunde bidra till fred.

Den tavla som berättar om Backens missionshus, Marjas bönealtare och mycket mer invid Backens missionshus.

Informations-tavla

Marjas bönealtare

Marjas bönealtare finns vid backans missionshus i Nössemark. Mer om bönealtaret kan du läsa på denna sida. Du är alltid välkommen till altaret i skogen.

Bönealtaret alldeles invid Backens missionshus i Nössemark

Ladda ner böcker: Mästaren vid gränsen, Frid på jorden, fred i Norden