Silver i Berget

När väckelsens vindar började blåsa över Nössemark, och när allt fler började följa i Mästarens fotspår, önskade man sig en plats där man kunde vara tillsammans, för att dela glädjen, och för att få lyssna till Bibelns ord om kärlek, upprättelse och försoning.

Till en början samlades man hos Eljas på gården Myrstacken. Men en dag beslutade man att försöka få köpa en tomt hos Hans-Peter på Backen. Eljas fick i uppdrag att utföra uppdraget att gå till Hans-Peter. Nu börjar ett intressant kapitel i Viktor Myréns skildring om hur man gick till väga för att kunna bygga ett Guds hus. (Du kan läsa om det i kapitel 21,  i ”Mästaren vid Gränsen” under rubriken, ´Skriften i snön´.

Bergsprängare Renström, han med krutstänk i ansiktet och stenbrytarhänderna, förde talan: ”Jag vet, va´ vi gör med Hans-Peter på Backen, vi ber till Gud, att han säljer berget så billigt som möjligt. Sedan får vi gå upp och tala med honom. Det står nämligen i Bibeln: ”Om Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå”.

Myrén skildrar om hur Renström knäppte sina grova händer, och böjde sig mot bordet och bad: – Du vet Herre, att vi behöver ett gudshus, där vi kan samlas, och för att få ett gudshus, så behöver vi en plats att bygga på. Nu tycker vi, att berget är så bra, för att bygga på, för det ligger högt och det är nära till dig. Hjälp oss nu så att vi får berget så billigt som möjligt, och kan vi inte få det billigt, så sköt då om att vi får pengar till att köpa för, du som är ägare till himmel och jord.

”Svaret från Hans-Peter fick man på söndagsmorgonen. Det var vinter och snö på Backen, och i snön fann man ett ord citerat från Bibeln: ”Uppå detta Hälleberg skall jag bygga min Församling, och Helvetets portar skall icke vara henne övermäktiga”.
Undertecknat Hans-Peter.

Så byggdes detta tempel av frivilliga krafter. Man fällde träd och sågade virke. Sprängde sten till grund. Sällan har ett hus byggts av så äkta virke och på ett berg som grund.

År 1981 firade Församlingen 100 år. Man samlades i missionshuset på lördagskvällen, och fortsatte med högtidsgudstjänst på söndagsförmiddagen. Gunnar Holm föredrog en rak och innehållsrik jubileumsskrift och Distriktsföreståndare Bertil Nordenstig och förre pastorn i Församlingen Karl Messing predikade. En sångkör från Karlstad och ungdomskören från Missionskyrkan i Ed sjöng.