Gunnars tankar

Förutom bilder, berättelser, historik och upplevelser finns här också tankar nedskrivna. Några finns i de böcker som finns att ladda ner. Andra tankar är nedtecknade av Gunnar och finns här.

Gunnar Olsson läser ut Mästaren vid gränsen i Backens missionshus, Nössemark

Om motiv med dessa webbsidor