Mästaren vid gränsen

Förord.
Det var i mitten av 70-talet, i egenskap av pastor i Missionsförsamlingen på Backen i Nössemark, som jag för första gången stiftade bekantskap med denna gränstrakt, dess vackra natur och säregna personligheter.
Där fanns Agnar i Bomarken, son till Kolportör Johannes, och Ingeborg Dahlström, dotter till Sångaren och Predikanten Ludvig Olsson, och många fler. Jag ska sent glömma stunder av gemenskap och samtal på ”Det heliga
berget”. Det vilade en djup förtröstan och en varm innerlighet i deras Gudstro.

Varje år, en augustisöndag hålls Nössemarksmötet. Det inleds alltid med en läsning från Viktor Myréns ”Mästaren vid gränsen”, eller från någon av de två andra av hans böcker, som skildrat just denna bygds, folkligt förankrade andliga skeende. Både Ingeborg Dahlström och Agnar i Bomarken är sedan många år döda. Det var ett hedersuppdrag att få tjäna, då deras stoft vigdes till gravens ro och vila i Nössemarks kyrka. Men det är som om de fortfarande lever, på något sätt, förutom alla dessa andra personligheter från denna bygd. Och det vilar ett ansvar på oss som finns kvar, att föra detta levande arv vidare. Ett sätt är att ge ut Viktor Myréns böcker på nytt. Denna gång, som senast de gavs ut 1959 på Gummessons bokförlag, med två titlar i en och samma utgåva; ”Mästaren vid Gränsen” och ”De goda fotspåren”. Det sker med tillstånd från Missionskyrkans nuvarande förlag och med samtycke från Viktor Myréns
anhöriga.

Vi har valt att använda faksimiltryck, och bevarar därmed också helt den ursprungliga utformningen och texten, utan några ändringar. Det är med stor glädje och tacksamhet vi här på nytt kan presentera detta stycke unika litterära verk, och med en förhoppning om dess stora betydelse också för vår tid.
Gunnar Olsson, Dals-Eds Missionsförsamling

Ladda ner boken här

Nästa sida