Paul Peter Waldenström

I Sverige framträdde Paul Peter Waldenström (1838–1917).

Waldenström var en kraftfull och betydelsfull ledare för väckelserörelsen. Han inspirerade till fria möten och utomkyrkliga nattvardssamlingar och predikade sin dramatiska, subjektiva försoningssyn. Det var inte Gud som behövde försonas, utan människan. Gud hade aldrig slutat att älska oss. Det var vi människor som behövde försonas med Gud.

Waldenström var en opinionsbildare, som fick stora delar av svenska folket att ta fram Bibeln och ställa frågan, vad som stod skrivet. Det hela ledde till att Svenska Missionsförbundet (SMF) bildades 1878. Värmland blev nu ett av Missionsförbundets starkaste fästen. Genom tidigare kontakter med Norge, bland annat med den lammerske bevegelsen, och genom flera besök av förkunnare från Sverige med anknytning till SMF, ledde detta till att Det Norske Misjonsforbund (DNM) bildades 1882.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...