Carl Olof Rosenius

I Sverige framträdde Carl Olof Rosenius (1816–1868).

Rosenius var en stark ledare för den nya, lekmannaledda andliga rörelsen. Han övertog redaktörskapet för tidningen Pietisten, efter den landsförvisade metodistpredikanten från England, Georg Scott.31 Pietisten, var ett väckelsens språkrör, som efter hand trycktes i över 10 000 exemplar och spreds i både Sverige och Norge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Vänta ...