Carl Olof Rosenius

I Sverige framträdde Carl Olof Rosenius (1816–1868). Rosenius var en stark ledare för den nya, lekmannaledda andliga rörelsen. Han övertog redaktörskapet för tidningen Pietisten, efter den landsförvisade metodistpredikanten från England, Georg Scott.31...